Levensloop bestendig wonen

Met levensloopbestendig wonen bedoelt men dat u zo lang mogelijk thuis in uw eigen huis kunt blijven wonen. Levensloopbestendige woningen zijn in principe bedoeld voor iedereen, zowel gezinnen met jonge kinderen alsook ouderen tot op hoge leeftijd. Een levensloopbestendige woning biedt maximale uitgangspunten voor een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Een aantal uitgangspunten

  • De woning moet goed toegankelijk zijn. Dit betekent dat de woning gemakkelijk te bezoeken moet zijn door een gebruiker van een rolstoel, rollator of ander loophulpmiddel. Geen drempels, brede deuren en een ruim sanitair zijn hiervan een paar voorbeelden.
  • De woning moet buiten en binnen goed te verlichten zijn, ouderen hebben visueel veel minder zicht, tot soms wel 5 x minder. Door het lichtniveau te verhogen, verhogen we ook de kwaliteit van het leven.
  • De woning voldoen aan een aantal veiligheidseisen op het gebied van ongevalpreventie, inbraak en brand, zoals ondermeer antislipvloer of brandmelders.
  • Vervolgens moet de woning ook het nodige comfort bieden aan de ouder wordende mens zoals wandcontactdozen op goede hoogte, intercom met de voordeur en domotica zijn hierbij niet weg te denken.
  • Een volgend belangrijk punt is dat de woning goed aanpasbaar moet zijn, de bedoeling is dat mensen hun leven lang in dezelfde woning kunnen blijven. De wensen en benodigde voorzieningen om goed en comfortabel te kunnen functioneren wijzigen echter in de loop der jaren.
  • Tevens dient de woning op enig moment ook uitgevoerd te kunnen worden met extra voorzieningen t.b.v. zorg.

Bovenstaande heeft als doel om de bewoners van de woning zo lang als mogelijk te laten genieten in hun eigen vertrouwde omgeving.