Brandmeld- systemen

Calamiteiten als in Volendam, Enschede en Schiphol maken ons op pijnlijke wijze duidelijk hoezeer brandveiligheid onze aandacht verdient. Als beheerder/eigenaar bent u juridisch verantwoordelijk voor een goede brandveiligheid. Synertech kan een aantal zaken voor u uit handen nemen waarmee de veiligheid wordt gewaarborgd. In iedere omgeving moeten mensen in geval van een calamiteit snel en veilig weg kunnen komen. Dat vraagt een samenhangend pakket van maatregelen, afgestemd op de situatie met ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening.

Verder moeten de technische beveiligingssystemen op elkaar te worden afgestemd. Bouwkundige maatregelen, compartimentering en meeneem beperkende maatregelen moeten zorgen voor voldoende vertraging. Elektronische systemen zorgen voor een tijdige signalering en betrouwbare alarmering. Hierdoor wordt de kans op schade beperkt.

Synertech adviseert om van alle beveiligingsmaatregelen een beveiligingsplan op te laten stellen. Hierdoor ligt alles schriftelijk vast en weet eenieder wat de afspraken zijn.

Het snel doormelden en adequaat opvolgen van een alarmmelding is enorm belangrijk. In dit traject zijn elektrotechnische systemen slechts een schakel in de keten, maar wél een cruciale. Een alarmmelding wordt door het systeem via het openbare telefoonnet doorgegeven aan een Particuliere Alarm Centrale (PAC). Deze schakelt op haar beurt de alarmopvolging in. 

Synertech helpt u, op basis van haar ervaring, bij het selecteren van de juiste PAC en de keuze voor de juiste wijze van alarmopvolging. Uiteraard controleren we daarna met regelmaat of alle systemen nog voldoen.