Inbraakbeveiliging

Er zijn veel manieren om de veiligheid te verhogen, algemeen gaan we uit van het OBESCAR plan van aanpak:

Organisatorisch   eerst zorgen dat er afspraken gemaakt zijn, bijvoorbeeld over wie sluit er af.
Bouwkundig   dan zorgen voor goede sloten, raamsluitingen, veiligheidsglas, etc.
Elektrotechnisch   daarna toepassen van schrikverlichting / bewakingsverlichting.
Signalering   daarna toepassen van inbraaksignalering.
Compartimenteren   daarna het compartimenteren van de waardevolle attractieve goederen.
Alarmeren   daarna doormelding naar een meldkamer.
Reactie   en als laatste het aansturen van een alarm opvolgingsdienst.

Beveiligen is zoveel meer dan het aanbrengen van elektronische of bouwkundige beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn alleen effectief wanneer een samenhang gecreëerd wordt tussen de organisatie, bouwkundige en elektronische voorzieningen, eventueel aangevuld met compartimentering of meeneem beperkende maatregelen.

Uitgangspunt voor het beveiligingsplan is een risicoanalyse. Aan de hand van de vastgestelde risico's worden de benodigde beveiligingsmaatregelen bepaald. Een beveiligingsplan begint verder altijd met een goede organisatie van de beveiliging. De in dit verband te nemen maatregelen zijn doorgaans niet sterk kostenverhogend, maar wel van essentieel belang voor de reductie van het aantal diefstal en inbraakpogingen.

Synertech realiseert voor u een oplossing waarop u kunt vertrouwen. Zorgvuldige vluchtwegsignalering, brandmelddetectie, betrouwbare ontruiminginstallaties die de aanwezigen waarschuwen en tegelijk brandweer en bedrijfshulpverleners informeert. Rechtstreeks via een vaste lijnverbinding of via mobiele telefonie. Branddeuren kunnen automatisch worden geactiveerd, liften automatisch buiten werking gesteld, ventilatie in- of juist uitgeschakeld. We verzorgen voor u het hele traject: van ontwerp tot en met nazorg.

Een brandmeldinstallatie moet jarenlang dienst doen en vraagt daarom om goed beheer en onderhoud. Ook voor de eigenaar van een brandmeldinstallatie zijn beheertaken weggelegd. Synertech kan er voor zorgen dat de mensen binnen uw organisatie die hiervoor verantwoordelijk zijn worden opgeleid.