Camera bewaking

Conventionele camerasystemen zijn opgebouwd uit camera's, monitoren, schakel- en opnameapparatuur. Deze onderdelen zijn verbonden door een 'eigen' netwerk van bekabeling (coax of twisted pair).

Hoewel de netwerkcamera's sterk in opkomst zijn, zijn er veel situaties waarbij conventionele camera's een betere of goedkopere oplossing zijn. Met name in extreme situaties met bijvoorbeeld weinig tot geen licht zal met professionele conventionele camera's een beter plaatje gemaakt kunnen worden.

Netwerk camerasystemen maken voor de overdracht van de beelden gebruik van een standaard datanetwerk. Hiervoor wordt dus geen 'eigen' netwerk van bekabeling aangelegd, maar wordt gebruik gemaakt van het "bestaande" datanetwerk. De monitoren, schakelapparatuur en in sommige gevallen zelfs de opnameapparatuur kunnen achterwege blijven. Hiervoor in de plaats komen computers en software.

Ook bestaande conventionele systemen kunnen vaak gekoppeld worden aan een datanetwerk om zo de beelden via dit netwerk (en internet) beschikbaar te maken. Synertech kan u hierin adviseren en uiteraard een compleet werkende installatie opleveren.

De tijd van dagelijks videobanden wisselen hebben we achter ons gelaten. Enkele uitzonderingen daargelaten worden op dit moment alleen nog digitale videorecorders ingezet. Er is een breed pakket van recorders op de markt van low budget tot high end en van beperkte tot grote capaciteit. Synertech helpt u om uit al deze mogelijkheden de juiste recorder voor uw situatie te selecteren.